• გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია

  მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მჭიდროდ თანამშრომლობს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, მათ შორის გარე დაკვირვების გავლის მსურველ  მასწავლებელთა  დაკავშირებით.
  გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია
 • ვიზიტი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო ტენოლოგიების გამოფენაზე (bett)

  ლონდონში, განათლების მსოფლიო ფორუმის ფარგლებში, სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსი - დიმიტრი ბერიძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ - მიხეილ ჩხენკელთან და მართვის სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად...
  ვიზიტი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო ტენოლოგიების გამოფენაზე (bett)
 • CyberEXE 2017 - კიბერსავარჯიშო 2017

  15 დეკემბერს სასტუმრო „რადისონ ბლუ ივერიაში“ სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფ „CERT.GOV.GE“-ს ორგანიზებით მორიგი ეროვნული კიბერსავარჯიშო გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორის გამოცდილი კიბერპროფესიონალები. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან წარმოდგენილი იყვნენ -ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი - გიორგი გვასალია და სისტემური ადმინისტრატორი - ვანო ნარიმანიძე.
  CyberEXE 2017 - კიბერსავარჯიშო 2017

ელექტრონული სერვისები

ელექტრონული სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ახალი ელექტრონული მართვის სისტემებისა და ბაზების შექმნა. აღნიშნულ სისტემებთან წვდომა ექნება განათლების სისტემაში შემავალ ყველა სუბიექტს, შესაბამისი უფლებების გათვალისწინებით, რაც საშუალებას მისცემს სამინისტროს ჰქონდეს გაცილებით ზუსტი და ოპერატიული ინფორმაცია.

ასევე, დაგეგმილია მონაცემთა ბაზების ინტეგრაცია და ინფორმაციის გაცვლა სხვა უწყებების ელექტრონულ სისტემებთან. პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის აუცილებელია მონაცემთა  ერთიანი  შენახვისა და დამუშავების ცენტრი, რომლის შექმნაც დაიწყო 2011 წლის მარტში. ცენტრი აგებულია საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და დაგეგმილია მისი მოდერნიზება და სიმძლავრეების ზრდა, განათლების სისტემის მოთხოვნების გათვალისწინებით.