პირველკლასელთა მშობლების საყურადღებოდ

30-05-2016
შეგახსენებთ რომ, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში  II ეტაპზე რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება  2016 წლის 30 მაისიდან  10  ივნისის  ჩათვლით.

I და II ეტაპზე  მოსწავლის ჩასარიცხად  აუცილებელი დოკუმენტების  განსაზღვრულ  ვადებში  წარუდგენლობის შემთხვევაში, რეგისტრაცია ავტომატურად უქმდება.