პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა საყურადღებოდ!

01-11-2017
2017 წლის 31 ოქტომბრიდან - 3 ნოემბრის ჩათვლით, პირველადი საფეხურის პროფესიული ტესტირების შედეგების გაცნობის შემდეგ, პროფესიული განათლების მიღების მსურველ აპლიკანტებს საშუალება აქვთ შეცვალონ საიტზე - www.vet.emis.ge  რეგისტრაციის დროს არჩეული პროგრამების რეიტინგული ჩამონათვალი. აღნიშნული პროცედურების დასრულების შემდგომ გამოქვეყნდება საბოლოო რეიტინგული სია.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია და მონაცემები გაითვალისწინოთ რეიტინგული ჩამონათვალის ცვლილებისას.

რომელშიც ასახულია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიხედვით სტუდენტისთვის ჩასარიცხად საკმარისი მინიმალური ქულა.
2017 წლის შემოდგომის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე გამოცხადებული ვაკანტური ადგილების შესახებ მონაცემები